<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3220325061631064&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Privatlivspolitik

52LEASING gør en dyd ud af at sikre og beskytte dit og dine kunders privatliv. Når der behandles persondata om dig, foregår det i henhold til EU's databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslovgivning. Vi introducerer kontinuerligt nye procedurer for at sikre, at vi håndterer persondata på en måde, der giver den bedst mulige beskyttelse af individet. Vi sikrer ligeledes opmærksomhed på databeskyttelsesområdet hos vores medarbejdere og benytter ligeledes kun sikkert software, som er state-of-the-art. Desuden evaluerer vi nye produkter ud fra et databeskyttelsesperspektiv før vi ibrugtager dem.


Databehandling

Fiftytwo behandler følgende personoplysninger, inkl. formål for behandlingen, retsgrundlag og behandlingsperiode.

1. besøgende på vores website

Når vi behandler dine kundedata på dine vegne, er vi databehandler, og du er dataansvarlig. Hensigten er at levere den aftalte service, og det juridiske grundlag for databehandlingen er den indgåede kontrakt. (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b).

Når vi behandler data, som vi indsamler om dig, er vi den dataansvarlige. Hensigten er at give dig den bedste oplevelse på vores website, tilpasse vores indhold til dine præferencer og holde styr på vores aktuelle og potentielle kunder (CRM), og at sende dit relevante nyhedsbreve. Det juridiske grundlag er legitime interesser (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f). Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, og du kan afvise vores cookies, hvis du ikke ønsker, at vi placerer dem på din enhed (mobil, tablet, PC eller andet). Hvis du afviser vores cookies, skal du være opmærksom på, at det kan påvirke din brugeroplevelse på vores website.

A. Cookies

Vi ønsker at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website og kun vise indhold, som er relevant for dig. Derfor bruger vi førsteparts- og tredjeparts-cookies til at indhente information om din
interaktion med vores website. Du kan afvise cookies på et hvilket som helst tidspunkt og læse mere om, hvordan vi opbevarer dine data her.

B. Tredjeparts udbydere

Vi kan ikke gøre alting selv, men vi ønsker at give dig en fantastisk service, som imødekommer de funktionelle krav og ønsker, som du har. Det betyder, at vi benytter tredjepartsudbydere. Vi vurderer alle tredjepartsudbydere og sikrer os, at de leverer state of the arts funktioner, og at de er pålidelige i forhold til at imødekomme vores sikkerhedskrav. Hvis de er placeret uden for EØS, sikrer vi os, at vi har det rette juridiske grundlag for overførslen. Vores aktuelle tredjepartsudbydere er:

1. Microsoft
2. Google
3. Facebook
4. VNC
5. Veem
6. Teamviewer
7. RemoteDesktopManager
8. Nexu
9. 52Digital
10. Jira 

C. Opbevaring af data

Når vi behandler dine data, har vi en striks politik angående opbevaringsperioden. Vi sletter dine data tre (3) måneder efter afsluttet support eller på baggrund af den aftalte frekvens, som du har givet i din instruktion til os. I forhold til data, vi har samlet om dig, evaluerer vi hver sag for sig for at se, om der er juridisk grundlag for aktiviteten (arbejdsrelateret grundlag for opbevaring af data). Hvis vi ikke finder, at der er et tilstrækkeligt grundlag for at beholde pågældende data, sletter vi dine data på vores årlige gennemgang. Hvis du ønsker dine data slettet, bedes du venligst kontakte vores DPO (Databeskyttelsesrådgiver), som vil vurdere, om der er konflikter, som gør det umuligt, eller om vi kan imødekomme din anmodning.

D. Sikkerhed

Fiftytwo arbejder kontinuerligt på at sikre en høj grad af data- og IT-sikkerhed, fysisk og digital, ved at sikre at vores faciliteter og at vores netværk opererer efter krævede standarder. Vi indsamler og behandler kun data, hvor der foreligger et klart arbejdsrelateret behov. Vi indsamler data til brug for almindelig CRM, newsletter mailing-lister og statistik på website-trafik og selvfølgelig, når du betror os dine kundedata. For at sikre, at data bliver beskyttet på passende vis, differentierer vi ikke mellem kunder i forhold til sikkerhedsniveau, men etablerer den højeste standard fra det antal DPA’er, som vi har indgået med alle vores kunder og på baggrund af state of the art teknologi. Vi baserer vores produkter på Microsoft- teknologi og er omhyggelige med at vælge vores samarbejdspartnere, når vi anvender tredjepartsservices. Vores kundedata er altid krypteret, når den er i ro eller i transit, og vores data er placeret på et sikkert sted i Danmark.


2. Jobansøgere

A. Personoplysninger

Fiftytwo behandler almindelige personoplysninger om ansøgerne, herunder f.eks. kontaktoplysninger, CV, uddannelsespapirer, noter fra referencer, anbefalinger og andre personlige oplysninger, som er egnede til at indgå i en vurdering. Fiftytwo behandler desuden i visse tilfælde også personnummer, straffeattest og følsomme oplysninger, hvis disse oplysninger er givet i ansøgningen eller et efterfølgende interviewforløb, f.eks. resultater af eventuelle personligheds- og færdighedstests.

B. Formål

Behandlingen sker med det formål at kunne gennemføre ansættelser af medarbejdere.

C. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

D. Opbevaringsperiode

Når Fiftytwo modtager en ansøgning fra en jobansøger, opbevares ansøgningen og øvrige oplysninger modtaget i et eventuelt efterfølgende interviewforløb, indtil 14 dage efter Fiftytwo har taget stilling til, om den pågældende person skal ansættes. Resulterer ansøgningen ikke i en ansættelse, slettes ansøgningen og oplysningerne fra Fiftytwo's systemer hurtigst muligt og senest 14 dage efter udvælgelsesprocessen er afsluttet, medmindre ansøgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at Fiftytwo må opbevare ansøgningen mv. i et længere tidsrum. Opbevaring af ansattes oplysninger er angivet i det følgende afsnit.

3. Ansatte i Fiftytwo

A. Personoplysninger

Fiftytwo behandler almindelige personoplysninger om ansatte, herunder f.eks. navn, adresse, kontaktoplysninger, kontrakt med tillæg, medarbejdernummer, portrætbilleder, MUS dokumenter, sanktioner/advarsler, samt tidsregistrering og fravær. Fiftytwo behandler desuden i visse tilfælde også personnummer, og følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger og oplysninger om strafbare forhold.

B. Formål

Behandlingen sker med det formål at udføre arbejdet i Fiftytwo, samt gennem uddannelse og træning af medarbejdere. Behandlingen sker desuden med det formål at kunne aflønne medarbejderen samt evaluering af medarbejderen.

C. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold).

D. Opbevaringsperiode

Fiftytwo opbevarer medarbejderes personoplysninger, indtil alle mellemværender mellem parterne er afsluttet. Kontrakt og tillæg, samt MUS noter slettes 1 år efter opsigelsen. Sanktioner og advarsler slettes et år efter udløb. Bogføringspligtige oplysninger skal lovpligtigt opbevares 5 år efter ansættelsesforholdets ophør, Fiftytwo sletter disse oplysninger senest 6 år efteransættelsesforholdets ophør.

E. Dataopbevaring

Fiftytwo benytter følgende systemer til opbevaring af medarbejderens personoplysninger:

1. Microsoft Teams
2. Office365
3. OneNote
4. NAV
5. Lessor
6. Lessor Portal

F. Modtagere af personoplysninger

I forbindelse med ansættelse ved Fiftytwo, videregiver vi i visse tilfælde personoplysninger til SKAT, Pensionsselskab, kommunen, medarbejders fagforening, samt Udbetaling Danmark.


Dine retttigheder

Når vi behandler dine data, har du ret til at opnå indsigt i de persondata, som vi opbevarer, og du kan gøre indsigelse mod at vi behandler dine data. Du har også ret til at bede os om at rette eller slette dine data, hvis det ikke er i modstrid med anden lovgivning. Desuden har du ret til at bede os om at overføre dine data til en anden serviceudbyder. Du har ret til at modtage oplysninger om dig selv fra os i et nemt aflæseligt formalt. Hvis behandlingen af dine data er baseret på dit samtykke, har de ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvilket indebærer, at behandlingen af dine data vil blive afsluttet. Medmindre vi i medfør af gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare og behandle dine data.

De samme rettigheder gælder, når det drejer sig om dine kundedata (den registrerede). Men processen adskiller sig på den måde, at vi aldrig vil imødekomme den registreredes krav og opfylde den registreredes rettigheder, med mindre vi har en skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige. Det indebærer, at den registrerede skal kontakte den dataansvarlige (vores kunde), inden vi kan imødekomme kravet fra den registrerede.

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via dpo@fiftytwo.com. Ret til berigtigelse. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

A. Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


B. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

C. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Spørgsmål?

Hvis du ikke kan finde de oplysninger, som du søger, så står vores DPO (databeskyttelsesrådgiver) til rådighed I forhold til besvarelse af spørgsmål omkring vores databeskyttelses-compliance, dine rettigheder, dine kunders rettigheder og vores sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du vil gøre brug af Fiftytwo's services og dermed ønsker, at vi behandler persondata på dine vegne, kræves det, at vi indgår en Databehandleraftale. (Data Processing Agreement, forkortet DPA). Fiftytwo har altid en opdateret databehandleraftale.

Hvis du har spørgsmål eller har indvendinger I forhold til vores indsamling og behandling af dine data, bedes du venligst kontakte vores DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@fiftytwo.com


Kontakt Datatilsynet på www.datatilsynet.dk, hvis du ønsker at indgive en klage.