<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3220325061631064&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvad koster et nyt leasing-system?


Der er ikke to virksomheder, der er ens – og derfor er der heller ikke to leasing-systemer, der er ens. De er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov, og derfor kan det være svært at komme med et præcist svar på, hvad en løsning koster. Her giver vi dig indsigt i, hvilke aspekter der især spiller ind på prisen.

marts 12, 2021
By Jan Johannes Kyhnæb

Overvejer du at skifte din leasing-system? Så prøv vores beregner og bliv klogere på, hvad du økonomisk vil få ud af at skifte til en moderne løsning. 

 

1. Antallet af leasingaftaler

Den største faktor, der er afgørende for prisen på dit leasing-system, er antallet af leasingaftaler. Afregningen er forbrugsrelateret, derfor vil prisen variere, alt efter om du har 1.000 eller 10.000 leasingaftaler, der skal administreres.

Da der er tale om en brugsretsafregning, vil omkostningerne til løsningen følge virksomhedens indtjening, og denne vil kun bidrage med den retmæssige andel af brugsretten til IP, som virksomheden til hver en tid anvender.

 

2. Funktionalitet

Det er også altafgørende for prisen, hvilken funktionalitet du ønsker i din kommende løsning. Skal den være fokuseret og enkel – eller har din virksomhed et større og bredere behov for funktionalitet og procesunderstøttende integrationer? Der er stor forskel på, om du eksempelvis tilbyder leasing af udstyr uden forholdsmæssig afgift, om du tilbyder leasing af biler på forholdsmæssig afgift og/eller importerer biler fra Tyskland. Hvis der tilbydes finansiering af Lån- & Købekontrakter, vil der også være et behov for understøttelse af processer.

 

3. Antallet af medarbejdere

Når du skal implementere en ny løsning, skal de berørte medarbejdere selvsagt indføres i brugen af det. Men også her varierer behovet fra virksomhed til virksomhed. Og der er forskel på at uddanne tre medarbejdere, der administrerer 1.000 leasingaftaler, og en afdeling med 20 ansatte, der skal lære at bruge en ny løsning til deres 15.000 leasingaftaler.

 

4. Specielle behov

Derudover har du måske specielle behov, der også spiller ind på prisen af leasing-system. Det kunne være integrationer til eksempelvis selvbetjeningsløsninger til forhandlere eller andre webløsninger, som eksempelvis partnere og bilportaler. Det kunne også være, at din virksomhed har behov for udvidet support – fremfor den standardsupport, der leveres til standardsystemerne.

Nu handler beslutningen om at investere eller opgradere sit leasing-system langt fra kun om omkostninger, men i endnu højere grad om gevinster. Og om I som virksomhed har råd til at gå glip af disse. Her er nogle af de største fordele ved at investere i et moderne leasing-system:

 

1. I skaber transparens i organisationen

Ved at erstatte de ældre og ufleksible systemer, der ikke taler sammen, med et nyt leasing-system, vil I undgå, at de ansatte arbejder i siloer. De vil i stedet nemt kunne skabe sig et overblik over processer, aftaler og kunder. Systemet bliver deres ”cockpit” med visning af al relevant information på tværs af processer og aktiviteter.

 

2. I frigiver arbejdskraft

Med et leasing-system undgår I, at de ansatte bliver fanget i manuelle arbejdsgange og ineffektivitet – og denne tid kan de i stedet bruge på kunderne og i sidste ende til at skabe et større overskud. Din virksomhed kan med andre ord øge produktiviteten, og I vil dermed få flere kunder i butikken og opnå en større indtjening.

 

3. Leasing-administrationen digitaliseres

Manuelle processer vil tvinge dine medarbejdere til at bruge dyrebar tid på at ”bære” information fra system til system. Dermed vil data ikke alene forsinkes, men også udsættes for ”den menneskelige faktor” på flere niveauer, hvorved risikoen for fejl stiger.

Når jeres besværlige arbejdsgange digitaliseres, vil I samtidig være bedre rustet til fremtidens udfordringer.

 

4. I deler viden på tværs af organisationen

Ved at gøre jeres medarbejderes arbejdsprocesser mere smidige, undgår I at bruge en masse unødige ressourcer på håndholdte opgaver med kontrakter, dokumenter og anden data. I vil kunne dele viden eller hjælpe hinanden på tværs af organisationen i integrerede processer, der automatisk stiller den information til rådighed, som den enkelte medarbejder tilfører, så andre kan bruge den og arbejde videre på den.

 

Hæver bundlinjen

Når vi taler om prisen på et leasing-system, er det vigtigt også at have med i udregningen, hvilken potentiel besparelse denne investering vil give din virksomhed. Med 52LEASING fra Fiftytwo står I overfor en radikal effektivisering og automatisering af jeres arbejdsprocesser – og det vil formentlig kunne aflæses i jeres regnskab.

 

Udskiftning til 52LEASING vil frigive ressourcer blandt jeres stab af ansatte, der ikke skal bruge unødig tid på administration. Og denne tid kan bruges på jeres vigtigste aktiv; kunderne.

Uanset om de er nye eller eksisterende, vil de i sidste ende nyde godt af, at der er mere tid til dem. I sidste ende betyder det, at jeres forretning potentielt kan vækste endnu mere – og at I vil hæve bundlinjen yderligere.