<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3220325061631064&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Derfor er dit leasing-system afgørende for din vækst


Man skal ikke have arbejdet i mange minutter med leasingkontrakter, før det går op for én, hvor meget administrationsarbejde, der følger med finansieringsformen. Derfor er det også altafgørende, at din virksomhed har en moderne løsning til at varetage jeres leasingadministration for at få succes med forretningen. 

marts 22, 2021
By Jan Johannes Kyhnæb

Et leasing-system vil ikke alene digitalisere jeres data, frigive ressourcer hos dine medarbejdere og skrue op for effektiviteten – det vil gennemsyre alle lag af din forretning og i sidste ende aflæses positivt i regnskabet.

For mange leasing-virksomheder kan det være svært at vurdere om leasing-systemet fungerer optimalt. Find ud af om jeres løsning arbejder optimalt for jer, her.

En moderne løsning vil hjælpe dig til at høste gevinsterne ved leasingadministration på følgende måder.

Din forretning får:

 

1. En frigivelse af arbejdskraft

Den tid, som dine ansatte slipper for at bruge på manuelle processer, vil I stedet kunne bruges på at sælge til nye og eksisterende kunder – og derved hjælpe din virksomhed til at vækste yderligere.

2. Digitalisering af data

Din lease management-løsning vil ikke alene hjælpe til en højere sikkerhed, men også gøre, at I er bedre rustet til fremtidens udfordringer, når I digitaliserer besværlige arbejdsgange.

3. Færre menneskelige fejl

Når dine medarbejdere ikke længere skal bruge dyrebar tid på manuelle processer og ”bære” information fra system til system, vil risikoen for menneskelige fejl nedsættes.

4. Større effektivitet

Med den rigtige lease management-løsning vil dine ansatte øge produktiviteten, eftersom færre medarbejdere vil kunne nå det samme antal sager. Det vil derfor kunne give din virksomhed besparelser.

 

Dine ansatte får:


1. Et minimum af manuelle processer

Med en lease management-løsning undgår I, at de ansatte bliver fanget i manuelle arbejdsgange og ineffektivitet – og denne tid kan de i stedet bruge på kunderne og i sidste ende til at skabe et større overskud.

 

2. Nedbrudte siloer

Ved at pensionere ældre og ufleksible systemer, der ikke taler sammen, vil I samtidig afhjælpe, at de ansatte arbejder i siloer. De vil i stedet nemt kunne skabe sig overblik over processer, aftaler og kunder med jeres nye lease management-løsning.

 

3. Større arbejdsglæde

Ved at gøre medarbejdernes arbejdsprocesser mere smidige, undgår de at bruge unødige ressourcer på håndholdte opgaver med kontrakter, dokumenter og anden data. Det vil afføde en højere motivation blandt de ansatte, når de skal bruge mindre tid på papirnusseri – og mere tid på kunderne.

 

4. Vidensdeling på tværs af organisationen

I vil kunne dele viden eller hjælpe hinanden på tværs af organisationen i integrerede processer, der automatisk stiller den information til rådighed, som den enkelte medarbejder tilfører – så andre kan have gavn af den og arbejde videre med den.

 

Dine kunder får:


1. Bedre kundeservice

Eftersom et moderne leasing-system vil give dine medarbejdere et bedre overblik over sagerne, vil de nemmere kunne give kunderne de korrekte informationer på de rigtige tidspunkter.

 

2. Større kundetilfredshed

Dine medarbejdere vil få mere luft til at være proaktive og derved hjælpe kunderne, før de selv spørger. Det ville give mere overskud til det, der skaber værdi for kunderne – tid til dem og deres efterspørgsler.

 

New call-to-action