<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3220325061631064&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

8 årsager til at investere i Microsoft Power BI


Forestil dig, hvad du kan opnå med din forretning, hvis du udnytter al den information, du har til rådighed. Både den, der omhandler din interne strategi og effektivitet (eller mangel på samme), og den, der drejer sig om dine kunder, konkurrenter og leverandører.

august 10, 2021
By Jan Johannes Kyhnæb

Med relevant information får du et indblik i din virksomheds største udviklingsmuligheder og øger dermed chancerne for at tage de rette beslutninger, men hvordan skaffer du dig adgang til den information, der skal sætte din virksomhed på den bedste rute til succes? Svaret skal findes i data. Eller mere konkret: i et struktureret overblik over dine data.

 

Hvad er Microsoft Power BI?

Du har sikkert hørt om Microsoft Power BI, men hvad kan servicen egentlig tilbyde din virksomhed? Power BI er en online service til forretningsanalyse, der kan have forbindelse til andre SaaS-(Software-as-a-Service) applikationer og datakilder. Servicen lader dig analysere, visualisere og transformere dine data nemt og hurtigt. Med dashboards, interaktive rapporter og visuelle elementer skaber Power BI det overblik over dine data, der hjælper dig med at få fingeren på din virksomheds puls.

I dette blogpost vil vi gå yderligere i dybden med 8 årsager til, at du bør investere i Power BI.1. Al relevant data samles ét sted

Power BI integrerer til hundredvis af datakilder, apps og andre services – fx SQL server, Office 365, Microsoft Dynamics, Adobe Analytics, Mailchimp etc., og der udvikles løbende nye integrationskombinationer.

Det betyder, at du kan samle dine data under én paraply, og udføre større dataanalyser på tværs af datakilder inden for få minutter. Fx kan du tilslutte dit CRM- og ERP-system, hente relevant kunde – og indkomstdata, og på ingen tid få et indblik i, hvor meget du i gennemsnit tjener på kunder. Det kan hjælpe dig til at danne et overblik over din fremtidige fortjeneste. Mulighederne for ny og værdifuld indsigt i din virksomhed er uendelige med Power BI.2. Dataindsamlingen effektiviseres

Tidligere var indsamlingen af data en utrolig omstændelig og tidskrævende proces. Først skulle du indhente data fra en række forskellige kilder, identificere de relevante oplysninger, konvertere, flette og gøre dem klar til analyse. Der gik derfor lang tid fra dataene var indhentet, til analysen var færdig, hvilket betød, af validiteten af dataene faldt.

Med Power BI automatiseres denne proces, hvilket betyder, at du og dine medarbejdere ikke behøver at fokusere selve dataene, men på den information I kan få ud af dem.

 

 

3. Dine data visualiseres for et bedre overblik

Med Power BI kan du præsentere større datasæt med visuelle elementer – grafer, diagrammer, tabeller, etc. Det er utroligt effektivt i forhold til at forstå og kommunikere kompleks information. De fleste virksomheder oplever en stadigt voksende mængde data, og her vil visualiseringen hjælpe til, at den relevante information hurtigere forstås, så hvert datapunkt ikke skal gennemgås før en velbegrundet beslutning, kan tages.

 

 

4. Adgang til information i realtid

Dine Power BI dashboards opdateres i realtid, når data indhentes. Det giver dig og dine medarbejdere mulighed for hurtigt at identificere og løse problemer her-og-nu.

 

 

5. Gætterier og sats minimeres
Hvad betyder det så, mere konkret, for din forretning, at du, gennem Power BI, får adgang til et struktureret, forståeligt og reelt overblik over dine data? Det betyder bl.a., at gætterier og sats i vigtige forretningsbeslutninger minimeres. Det sker ofte, at vigtige beslutninger tages med udgangspunkt i en mavefornemmelse, og det er selvsagt ikke hensigtsmæssigt i de situationer, hvor der er meget på spil for din virksomhed. Med Power BI minimerer du risikoen for at tage forkerte beslutninger. Du behøver ikke gætte på, hvad der er rigtigt for din virksomhed, men kan gå ind til enhver beslutningsproces på et velinformeret grundlag.

 

 

6. Bedre forståelse for fortid og fremtid

Med et overblik over dine data kan du få en god fornemmelse af, hvor din virksomhed var før i tiden, og hvor den er på vej hen. Du kan hente beskrivende analyser, der fortæller, hvad der tidligere er sket i din virksomhed. Fx. hvor mange kunder, der leasede en bil hos dig sidste år eller hvilken type bil, der var størst efterspørgsel efter. Du kan også hente analyser, der kombinerer ovenstående resultater med prognoseteknikker for at få indsigt i, hvad der potentielt kan ske i fremtiden. Det hjælper dig til at skabe et realistisk billede af, hvad din virksomhed går i møde, og dermed hvordan du bedst forbereder dig.7. Mulighed for at identificere besparelser

Power BI hjælper dig bl.a. med at identificere produkter med lav omsætning, der af den grund med fordel kan udelades af dit næste indkøb. Du kan herudover dykke ned i din supply chain med Power BI og hurtigt lokalisere, hvor der er en mulighed for at optimere din investering i de produkter, der ender på dit lager. Med Power BI kan du også identificere og måle ineffektivitet på andre områder – fx. medarbejderomkostninger.

 

 

8. Sikkerheden forbedres

Med Power BI kan du administrere sikkerhed og brugeradgang inden for den samme grænseflade. Du fjerner dermed behovet for at bruge andre værktøjer for at sikre, at du overholder de strenge regler, der er til IT-sikkerhed. Azure Active Directory (AAD) indbygget til brugergodkendelse, så du kan anvende Single Sign-On (SSO) sammen med dine almindelige Power BI loginoplysninger for at adgang til dine data.

 

Hvordan kan vi hjælpe dig?

I Fiftytwo har vi tre forskellige Power BI Starter Packs, der dækker tre forskellige hovedformål. Pakkerne adresserer specifikke behov inden for finans, salg og 52LEASING. Nedenfor kan du læse om hver af pakkerne. Ønsker du en uddybning er du meget velkommen til at kontakte mig.

 

Pakken FINANS

Med udgangspunkt i opsætningerne i Dynamics 365 Business Central kontoplanen og tilhørende finansposter/budgetposter giver datapakken mulighed for at kunne følge virksomhedens realiserede tal mod budget samt samme periode året før. Derudover giver pakken et hurtigt overblik over den nuværende status for kundetilgodehavender, bankbeholdninger og skyldige poster til leverandører.

 

Pakken SALG

Datapakken varesalg knytter de bogførte salgsfakturaer og kreditnotaer med tilknyttede værdiposter således, at det er muligt vise det faktiske dækningsbidrag fra en opdateret lagerbeholdning. Salget og det tilhørende dækningsbidrag vil ligeledes kunne vises fordelt på sælger, kunder og produkter samt grupperinger opsat i Dynamics 365 Business Central på tværs af disse. Derudover vil det være muligt at se værdien af de optagne salgstilbud og salgsordrer målt på forventet omsætning og dækningsbidrag.Pakken 52LEASING

På baggrund af registrerede aftaler i 52LEASING vil det være muligt at måle på parametre som restværdi, blanko, fremtidige pengestrømme og fortjeneste. Disse parametre kan ligeledes udforskes på tværs af f.eks. kunder, leasing objekter og risikoprofiler. Derudover vil det være muligt at lave tværgående analyse på indtægter fra forskellige gebyrer, viderefaktureringer, forsikringer og profiler.